Χάρτες επίπτωσης επιβεβαιωμένων κρουσμάτων COVID-19 Ελλάδος

Τελευταία ενημέρωση: 24/02/2021 20:15

Χάρτης επίπτωσης κρουσμάτων τελευταίων 7 ημερών

Χάρτης επίπτωσης κρουσμάτων τελευταίων 7 ημερών

Χάρτης επίπτωσης κρουσμάτων τελευταίων 14 ημερών

Χάρτης επίπτωσης κρουσμάτων τελευταίων 14 ημερών

© Nikolaos Papahristou, All rights reserved