Χάρτες επίπτωσης κρουσμάτων COVID-19 σταθμισμένα με εμβολιαστική κάλυψη

Τελευταία ενημέρωση: 24/02/2021 20:15
Διευκρινήσεις κατηγοριοποίησης

Στους παρακάτω χάρτες οι Περιφεριακές Ενότητες (ΠΕ) ταξινομούνται σύμφωνα με έναν δείκτη που βασίζεται στα κρούσματα 14 ημερών (ανά 100000 κατοίκους), σταθμισμένο με την εμβολιαστική κάλυψη της περιοχής.

Σταθμισμένος δείκτης* = (C+C*(100-V)/100)/2

Όπου C είναι ο ρυθμός κοινοποίησης κρουσμάτων 14 ημερών (ανά 100000 κατοίκους) στη συγκεκριμένη περιοχή και V είναι το ποσοστό εμβολιασμού (2 δόσεις) στην περιοχή
  • Χρωματική κωδικοποίηση και όρια (για 14 ημέρες κρουσμάτων):
  • Πράσινο, εάν ο σταθμισμένος δείκτης είναι μικρότερος από 40.
  • Πορτοκαλί, εάν ο σταθμισμένος δείκτης είναι μικρότερος από 100 αλλά 40 ή περισσότερο.
  • Κόκκινο, εάν ο σταθμισμένος δείκτης είναι μικρότερος από 300 αλλά 100 ή περισσότερο.
  • Σκούρο κόκκινο, εάν ο σταθμισμένος δείκτης είναι 300 ή περισσότερο.
  • Γκρίζο, εάν δεν είναι διαθέσιμα όλα τα απαραίτητα δεδομένα.

Χάρτης επίπτωσης κρουσμάτων τελευταίων 14 ημερών

Χάρτης επίπτωσης κρουσμάτων τελευταίων 14 ημερών

Χάρτης επίπτωσης κρουσμάτων τελευταίων 7 ημερών

Χάρτης επίπτωσης κρουσμάτων τελευταίων 7 ημερών

© Nikolaos Papahristou, All rights reserved